Por.Psych.Pedag.

Z przyjemnością informujemy, że jesteśmy filią Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

W związku z tym już teraz można korzystać w Kudowie-Zdroju z poradnictwa, opiniowania we wszystkich zakresach, w jakich opiniują publiczne poradnie psychologiczno-pedagogicznej (np. nauczanie indywidualne, kształcenie specjalne), badań psychologicznych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć dla uczniów zdolnych i wiele innych.

Psychologiem prowadzącym badania i poradnictwo jest mgr Agata Stachów. Opiniującym pedagogiem jest mgr Jolanta Terlecka z Bystrzycy Kłodzkiej.