O nas

Kwalifikacje i dokumenty

“Ku Dobremu”:

Agata Stachów:

Agata Pedrycz

Dyplom

 • Dyplom ukończenia studiów na psychologii (r. 2003.VI; Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Szkolenia i warsztaty (uczestnictwo):

 • Warsztat psychologiczny nt. myślenia innowacyjnego i kontaktów interpersonalnych (r. 1998-2000; Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Wprowadzenie do terapii Miltona H. Ericksona (r. 2005.X; POLSKI INSTYTUT ERICKSONOWSKI)
 • TERAPIA RODZIN – cykl szkoleniowy (r. 2006.I-VI; POLSKI INSTYTUT ERICKSONOWSKI)

Prowadzenie warsztatów:

 • Warsztat w KUL: Specyfika leczenia osób uzależnionych z zaburzeniami psychicznymi (r. 2004.III)

Dariusz Stachów:

Dariusz Stachów

 • Dyplom ukończenia studiów na psychologii (r. 2006.III; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)

Szkolenia i warsztaty (uczestnictwo):

 • Kurs przygotowujący do realizacji Programu Profilaktycznego „NOE” i „Debata” (r. 1998.VI; Stowarzyszenie „NOE”)
 • Warsztaty pierwszego kontaktu pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym (r. 1999.II; Ośrodek Terapautyczny i Poradnia Uzależnienia od Alkoholu oraz Współuzależnienia)
 • Warsztaty pt. „Doskonalenie umiejętności pomagania osobom uzależnionym i współuzależnionym w dalszym etapie terapii” (r. 2001.VI; OŚRODEK TERAPEUTYCZNY I PORADNIA TERAPII ZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA)
 • Szkolenie Racjonalnej Terapii Zachowania (r. 2004.III; Trener programu RTZ)
 • Szkolenie nt. zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży (r. 2005.II; POLSKI INSTYTUT ERICKSONOWSKI)
 • Kurs nt. „metody terapii indywidualnej dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej” (r. 2006.II; CENTRUM METODYCZNE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ)
 • Kurs pt. „Kompleksowe leczenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej” (r. 2006.III; Centrum CBT)
 • Warsztaty „Praca z pacjentem mało zmotywowanym do podjęcia zmiany” (r. 2010.II; AKADEMIA MOTYWACJA I ZMIAN W WARSZAWIE)


Agata Stachów i Dariusz Stachów

Prowadzenie warsztatów:

 • Warsztaty podczas spotkania szkoleniowego dotyczące dzieci i młodzieży (r. 2012.V)

Centrum prowadzi firma

Janina Stachów

Al. Jana Pawła II 2/3

57-350 Kudowa-Zdrój

NIP 929-138-70-07